GÓC NHÌN CHUYÊN GIA
Trang chủ     Kieran Tierney

Kieran Tierney

Ngày sinh 5 tháng 6, 1997
Quốc tịch
Chiều cao
Vợ/chồng
Đội bóng
Vị trí
Giải thưởng